Abergele English Pensarn and St George

Diwrnod Hwyl Abergele 2024 Abergele Fun Day

21 July 2024

Mae Dydd Hwyl Abergele'n achlysur teuluol sy'n digwydd ddydd Sul, Mehefin 21, 2024, ym Mharc Pentre Mawr. Fe fydd mynediad rhad ac am ddim, perfformiadau byw, stondinau bwyd. a ffair yn darparu adloniant i bawb i'w fwynhau. Mae'r mynediad AM DDIM. Abergele Fun Day is a family event taking place on Sunday 21st 2024 in Pentre Mawr Park. Free activities, live performances, food, stalls, and more will provide entertainment for all to enjoy! Entry to the event is FREE.
Abergele Fun Day Poster Final 2

Fe ddisgwylir i stondinwyr, gwerthwyr bwydydd a pherfformwyr sydd efo diddordeb yn y digwyddiad lenwi un o'r ffurflenni isod:

Stall holders, food vendors and performers who are interested in the event are required to complete one of the below forms:

Gorffennaf 21ain 2024 Ffurflen Diwrnod Hwyl Abergele

21st July 2024 Abergele Fun Day Applications

Perfformwyr - Diwrnod Hwyl Abergele

Abergele Fun Day - Performers

Subscribe to our Newsletter

Receive PDFs of the Abergele Town Council Newsletter by email?