Abergele Cymraeg Pensarn a Llansan Sior

Grantiau

Grantiau 2022/23

Grantiau'r Cyngor Tref

Mae'r Cyngor Tref yn cynnig grantiau i fudiadau gwirfoddol sy'n darparu gwasanaeth ar gyfer, neu er budd, y gymuned gyfan yn ardal Abergele neu grŵp penodol o drigolion. Mae gwybodaeth am y meini prawf ar gyfer ymgeiswyr a'r ffurflen gais ar gael isod i'w lawrlwytho.

Y dyddiad cau er mwyn cyflwyno cais am grantiau ar gyfer 2022/23 ydy'r 31ain o Hydref 2021. Os oes arnoch chi angen grant cyn y dyddiad cau hwn, cysylltwch gyda'r Cyngor Tref ar 01745 833242 neu anfonwch e-bost at info@abergele-towncouncil.co.uk am wybodaeth bellach.

Mae'n rhaid i grantiau ar gyfer 2022/23 ddod i law erbyn 5yp ar yr hwyraf at ddydd Iau yr 31ain o Hydref 2021.

Cliciwch yma i weld Canllawiau ar sut mae ymgeisio

Cliciwch yma ar gyfer Ffurflen Gais 2022/23

Grantiau eraill sydd ar gael

• CRONFA GOFFA YR ARGLWYDD CLWYD

• CYMORTH CYMUNEDOL A GWIRFODDOL CONWY (CVSC)

• CRONFA'R LOTERI FAWR

• DEDDFAU EGLWYSI CYMRU


Tanysgrifiwch i Cylchlythyr

Derbyn PDFs o Gylchlythyr Cyngor Tref Abergele trwy e-bost?