Abergele Cymraeg Pensarn a Llansan Sior

Coronavirus


Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 28 Ionawr

***********************************************************************************************************************************

Newidiadau diweddar a newidiadau i ddod

O 15 Ionawr

  • Gall hyd at 500 o bobl fod yn bresennol mewn digwyddiadau tu allan. Nid yw hyn yn cynnwys y rheiny sy’n cymryd rhan mewn digwyddiad chwaraeon tîm, sy’n golygu gall 500 o bobl fod yno’n gwylio.

O 21 Ionawr

  • ni fydd cyfyngiad cyfreithiol bellach ar y nifer o bobl all gyfarfod tu allan
  • bydd angen Pàs COVID ar gyfer digwyddiadau mawr tu allan

O 28 Ionawr

  • bydd clybiau nos yn cael ailagor
  • bydd angen Pàs COVID ar gyfer digwyddiadau mawr dan do, clybiau nos, sinemâu, theatrau a neuaddau cyngerdd
  • bydd gweithio o gartref yn bwysig o hyn ond yn symud o gyfraith i ganllawiau
  • mewn lletygarwch, ni fydd cyfyngiadau ar gyfarfod pobl a dim gofyniad am wasanaeth wrth y bwrdd na 2 fetr o ymbellhau corfforol

Tanysgrifiwch i Cylchlythyr

Derbyn PDFs o Gylchlythyr Cyngor Tref Abergele trwy e-bost?