Abergele Cymraeg Pensarn a Llansan Sior

Cysylltwch gyda ni

Fe allwch gysylltu gyda Chyngor Tref Abergele mewn sawl gwahanol fordd. Galwch heibio i Neuadd y Dref a Swyddfeydd y Cyngor, anfonwch e-bost, ffoniwch neu ffacsiwch (01745 833 780).

Y prif bwynt cyswllt ydy Clerc y Dref.

Email

Website

Facebook

01745 833242

Ffordd Llanddulas, Abergele, Conwy LL22 7BT

Tanysgrifiwch i Cylchlythyr

Derbyn PDFs o Gylchlythyr Cyngor Tref Abergele trwy e-bost?