Abergele Cymraeg Pensarn a Llansan Sior

P7030030

Bowlio

Gydag aelodaeth lwyddiannus ac 11 tîm yn chwarae mewn amrywiaeth o gynghreiriau, mae Clwb Bowlio Abergele yn parhau i ffynnu. Mae ei lawnt arbennig a'r tŷ clwb ar Stryd y Dŵr yn ei wneud yn un o'r clybiau blaenaf yng ngogledd Cymru. Caiff sesiynau blasu am ddim i ddechreuwyr eu cynnig yn flynyddol ym mis Mai/Mehefin.

CYSYLLTIADAU

Email

Website

Map

Tŷ Mawr, Stryd y Dŵr, Abergele LL22 7LD

Tanysgrifiwch i Cylchlythyr

Derbyn PDFs o Gylchlythyr Cyngor Tref Abergele trwy e-bost?