Abergele Cymraeg Pensarn a Llansan Sior

F T Display Boards 002

Masnach Deg Abergele

Mae Abergele yn Dref Masnach Deg

Fel TREF MASNACH DEG mae Abergele yn dangos ei hymrwymiad at hyrwyddo nodau ac amcanion Sefydliad Fairtrade (www.fairtrade.org.uk).

Mae Fairtrade wnelo â phrisiau gwell, amodau gwaith boddhaol, cynaliadwyedd lleol ac amodau masnachu teg i ffermwyr a gweithwyr yn y byd datblygol.

Website

Facebook

01745 824708

Tanysgrifiwch i Cylchlythyr

Derbyn PDFs o Gylchlythyr Cyngor Tref Abergele trwy e-bost?