Abergele Cymraeg Pensarn a Llansan Sior

Abergele Police Station 1

Yr Heddlu

Mae Gorsaf Heddlu Abergele yn gwasanaethu'r gymuned - ond trwy Bencadlys Heddlu Gogledd Cymru mae modd cysylltu gyda ni

Dyma fanylion swyddogion Abergele:

Annette.jones@nthwales.pnn.police.uk 07896 171005

Shelley.roberts@nthwales.pnn.police.uk 07989170329

Ffion.roberts2@nthwales.pnn.police.uk 07974 244088

John.jones2@nthwales.pnn.police.uk 07974 244033

Rydym i gyd yn rhan o'r Tîm Plismona Cymdogaeth Ddiogelach. Os hoffai unrhyw un o'r gymuned roi marc ar ei eiddo neu dderbyn cyngor ar ddiogelwch, cysylltwch gyda ni.

Cysylltwch gyda Gorsaf Heddlu Abergele drwy Bencadlys Heddlu Gogledd Cymru.

Website

Facebook

999 mewn argyfwng - 101 ar gyfer popeth arall

Tanysgrifiwch i Cylchlythyr

Derbyn PDFs o Gylchlythyr Cyngor Tref Abergele trwy e-bost?