Abergele Cymraeg Pensarn a Llansan Sior

Banc Bwyd Abergele

Ni ddylai unrhyw un yn ein cymuned orfod wynebu mynd heb fwyd. Rydym felly yn darparu gwerth tri diwrnod o fwyd maethlon mewn argyfwng a chefnogaeth i bobl leol gaiff eu cyfeirio atom ni. Rydym ni'n rhan o rwydwaith o fanciau bwyd ar hyd a lled y wlad, sy'n derbyn cefnogaeth gan Ymddiriedolaeth Trussell, yn gweithio tuag at frwydro yn erbyn newyn ar draws Prydain.

Email

Website

Facebook

Map

01745 826570

C/o Itaca, Tŷ Hesketh, Stryd y Bont, Abergele LL22 7HA

Tanysgrifiwch i Cylchlythyr

Derbyn PDFs o Gylchlythyr Cyngor Tref Abergele trwy e-bost?