Abergele Cymraeg Pensarn a Llansan Sior

Rhoi Gwybod i Gonwy

Siop un alwad i roi gwybod am unrhyw beth sy'n eich pryderu

Ewch i wefan Rhoi Gwybod Cyngor Conwy i roi gwybod am faterion sy'n eich pryderu:

 • Plant ac oedolion mewn perygl
 • Ailgylchu a gwastraff
 • Materion defnyddwyr
 • Treth Cyngor
 • Materion cŵn
 • Materion amgylcheddol
 • Ffyrdd a phalmentydd
 • Argyfyngau
 • Yr Heddlu
 • Adeiladau peryglus
 • Gorfodaeth cynllunio
 • Cerbydau wedi'u gadael
 • Cludiant cyhoeddus
 • Llifogydd
 • ... a mwy

Website

Tanysgrifiwch i Cylchlythyr

Derbyn PDFs o Gylchlythyr Cyngor Tref Abergele trwy e-bost?