Abergele Cymraeg Pensarn a Llansan Sior

Cronfa Gymunedol Leol Co-op

Arian i'ch sefydliad o Gronfa Gymunedol Leol Co-op?

Cerdyn aelodaeth Co-op newydd

Mae gan y Co-op gerdyn aelodaeth newydd. Pan fydd cwsmer yn siopa ac yn cyflwyno eu cerdyn Co-op, bydd 1% o'r hyn maent yn ei wario ar gynnyrch penodol brand Co-op a gwasanaethau yn mynd tuag at Gronfa Gymunedol Leol Co-op.

Mae ein Co-op lleol yn chwilio am achosion. Mae angen iddynt fod â rhif cofrestru elusen neu gyda ChThEm (HMRC). Yn anffodus, does gan ein grŵp llywio Dementia Gyfeillgar yr un o'r rhain neu buasem ni wedi ymgeisio ein hunain. Os all unrhyw un sy'n agos i'r ardal fanteisio ar hyn, cofiwch gysylltu neu ymgeisiwch drwy ddilyn y dolenni cyswllt isod:

Tanysgrifiwch i Cylchlythyr

Derbyn PDFs o Gylchlythyr Cyngor Tref Abergele trwy e-bost?